Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

Op al onze leveringen en diensten zijn de ICT~Office Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze ICT-Office voorwaarden zijn van kracht op al onze transacties en leveringen alsmede op al onze diensten, welke onder andere worden geleverd in de vorm van Engineering, Consultancy, Helpdesk, Hosting en Managed Services. De ICT-Office voorwaarden zijn op 14 januari 2009 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.Deze voorwaarden kunt u hiernaast downloaden.

ICTOffice

Module Algemeen
Module 1 – Licentie voor programmatuur
Module 2 – Ontwikkeling van programmatuur
Module 3 – Onderhoud van programmatuur
Module 4 – Application service provision, software as a service en computerservice
Module 5 – Ontwikkelling en onderhoud van een website
Module 6 – Webhosting
Module 7 – Detacheringsdiensten
Module 8 – Opleidingen en trainingen
Module 9 – Advisering, consultancy en projectmanagement
Module 10 – Overige diensten
Module 11 – Verkoop
Module 12 – Verhuur
Module 13 – Onderhoud
Module 14 – Toegang tot Internet
Module 15 – Telecommunicatiediensten
Module 16 – Financiering en leasing
. . . . . . .. . . .