Misvattingen over Online werken

De 10 belangrijkste misvattingen over Online werken!

Over Online werken oftewel Cloud Computing is reeds veel geschreven. En iedereen lijkt wel een mening te hebben over deze nieuwe manier van werken. Het MKB begint Cloud Computing voorzichtig te omarmen. Toch zijn er behoorlijk wat misvattingen over de mogelijkheden die “Het Nieuwe werken” het MKB kan bieden.
Hieronder de 10 belangrijkste misvattingen over Cloud Computing weerlegd.

1. Cloud Computing is gewoon een ander woord voor het oude Server Based Computing
Vroeger werden ‘domme’ terminals verbonden met een centrale mainframe. Alle rekencapaciteit bevond zich op een grote computer. Met Cloud Computing kan gebruik worden gemaakt van rekencapaciteit van honderden verschillende computers en geïntegreerde applicaties van softwareleveranciers over de hele wereld.

2. Cloud Computing is onveilig
Gemiddeld genomen zijn zogenaamde ‘on-premise’ systemen (computers en servers binnen een bedrijfsnetwerk) onveiliger dan systemen in een Cloud. Dit wordt veroorzaakt doordat er minder controle is over wat er in de loop van de tijd wordt geïnstalleerd en wat er open wordt gezet naar de buitenwereld. Cloud-leveranciers bouwen veelal het netwerk op met een goede beveiligingspolicy vanaf de eerste server.

3. Cloud Computing is ongeschikt voor grotere organisaties
Software voor grotere organisaties hoeft per gebruiker niet meer te kosten dan voor kleinere organisaties. Uit onderzoek blijkt dat 60% van alle IT projecten uitloopt of het zelfs helemaal niet haalt, wat (vooral grotere) organisaties op kosten jaagt. CIO’s van deze organisaties vragen steeds vaker om betaalbare standaard alternatieven. Flexibiliteit, schaalbaarheid en beschikbaarheid staan bij toepassingen hoog op iedere CIO zijn wensenlijst. Sommige Cloud-leveranciers bieden diensten aan miljoenen gebruikers en voorzien al lang in deze drie belangrijke eisen.

4. Met Cloud Computing verlies je de controle over je automatisering
Een associatie die wordt opgeroepen met het begrip Cloud Computing is vaak Outsourcing van ICT naar een onbekende leverancier, waardoor je controle over je automatisering verliest. Dit is echter een onjuist beeld. Door te kiezen voor een betrouwbare leverancier met bewezen ervaring kunnen organisaties ervoor zorgen dat het altijd duidelijk is waar welke informatie van de organisatie zich bevindt, wanneer er een backup wordt gemaakt en waar deze wordt opgeslagen en op welke wijze informatie al dan niet kan worden gedeeld.

5. Het is alleen geschikt voor low-end consumenten applicaties
Cloud Computing is inderdaad breed geaccepteerd voor consumentenapplicaties, maar wordt inmiddels ook door veel bedrijven ingezet. Vooral nog voor losse applicaties en tools zoals tools voor online samenwerken en communicatie en online backup en opslag. Wanneer dit wordt gecombineerd met een remote werkplek en een remote server kan 80% van alle typen bedrijven overstappen op 100% Cloud Computing met de hoogste beschikbaarheid. En profiteren van vele efficiencyvoordelen die daarmee gepaard gaan. Cloud-leveranciers zijn er klaar voor.

6. Cloud Computing-applicaties kunnen niet worden geïntegreerd
Voor Cloud Computing gelden minimaal dezelfde integratiemogelijkheden als voor in-house applicaties. Bovendien wordt veel software opnieuw uitgebracht in een ASP of Software as a Service licentiemodel. Veel van deze software kent standaard integratiemogelijkheden met de meest gebruikte applicaties.

7. Er zijn geen IT’ers meer nodig met Cloud Computing
Cloud Computing zal de behoefte aan IT-beheerders binnen bedrijven zeker doen afnemen. Maar dat betekent nog niet dat men helemaal geen IT-adviseur meer nodig heeft. De rol van de IT afdeling zal veranderen. Organisaties moeten de juiste keuze kunnen maken voor een of meerdere Cloud- en SaaS-leveranciers. Integratie-tools moeten worden geconfigureerd. En bij nieuwe behoeften van gebruikers moet naar de meest passende oplossing worden gezocht. Beheer wordt minder belangrijk, maar support des te meer. Een goede gebruikerservaring staat of valt met de snelheid en kwaliteit waarmee support wordt geleverd, een van de belangrijke aspecten van Het Nieuwe Werken. En ook daarvoor moeten goede IT’ers aanwezig zijn of moet een IT-partner worden gekozen die dit voor de organisatie goed kan invullen.

8. Betrouwbaarheid is een probleem
Cloud Computing is gebaseerd op virtualisatietechnieken die al tientallen jaren bestaan en reeds breed worden ingezet door veel bedrijven. Wat nieuw is is de toegenomen snelheid en betrouwbaarheid van internet, wat nieuwe kansen biedt deze technologie voor ieder bedrijf beschikbaar te maken. Cloud-technologie kent superieure beschikbaarheid en betrouwbaarheid die kan worden gegarandeerd in Service Level Agreements. Bovendien kan snel rekenkracht worden bijgeschakeld als de huidige beschikbare capaciteit bij extra drukte even te kort schiet.

9. Performance is een probleem
Performance is zelden een probleem bij Cloud Computing doordat gemakkelijk capaciteit kan worden toegevoegd op het moment dat het nodig is. Systemen en performance worden continu gemonitord en een goede Cloud-leverancier zal proactief reageren indien er een tekort op een systeem dreigt voor te doen. Met de juiste Service Level Agreements krijgen bedrijven bovendien uptime garanties.

10. De Total Cost of Ownership is te hoog
De meest voorkomende misvatting over Cloud Computing en bovendien niet waar. Cloud Computing moet de financieel directeur van een bedrijf een besparing kunnen laten zien. Doordat er geen investeringen in hardware en software meer hoeven worden gedaan kost de migratie naar een nieuw systeem een stuk minder en heeft het een grote impact op de beschikbaarheid van cash binnen de organisatie. Daarnaast zijn er onmiddellijk harde en zachte voordelen zoals: lagere beheerkosten, hogere beschikbaarheid, betere beveiliging, meer flexibiliteit en uiteindelijk meer productiviteit.